املاک برتر
مشاورین املاک
گلد استیت
کابل-تاراخیل

گروه گلد استیت با بیش از ۳۰ سال تجربه

 • تلفن تماس:0202445236
 • همراه: 00989169294092
 • ایمیل: operator.goldestate@gmail.com
 • فکس: 0202445236
 • کد املاک:2222
wejkhhcwbej

 • تلفن تماس:
 • همراه:
 • ایمیل: foroozan.hamrani@gmail.com
 • فکس:
 • کد املاک:
qAJXJKSLDL;,

 • تلفن تماس:
 • همراه:
 • ایمیل: kianpourm96@gmail.com
 • فکس:
 • کد املاک:

 • تلفن تماس:
 • همراه:
 • ایمیل: alikks.ali@gmail.com
 • فکس:
 • کد املاک: